زبان و ادبیات فارسی

دانلود فرمت ورد: دانلود پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسي كهن¬الگوهاي داراب¬نامة طرسوسي

عنوان : بررسي كهن ­الگوهاي داراب­ نامة طرسوسي

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان­ نامه کارشناسی ­ارشد رشتة زبان و ­ادبيات فارسی

عنوان:

بررسي كهن ­الگوهاي داراب ­نامة طرسوسي

استاد راهنما:

دکتر رحمان ذبيحی

(بیشتر…)

By 92, ago