شیمی

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

گرایش : شیمی کاربردی

عنوان : پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با بهره گیری از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

(بیشتر…)

By 92, ago